berätta mer

Personal Information

Var god skriv ned så mycket information som möjligt om din fråga/fundering

Ingen anbudsinfordran. Samtidigt som att vi älskar att höra från våra fans är det enligt policy för REIGN Beverage Company LLC (RBC) att inte acceptera inlagor som inte begärts berörande idéer eller annat kreativt material. Detta för att undvika missförstånd om RBCs produkter eller marknadsföring som vi skapar självständigt framstår som liknande de idéer som ni skickat till oss. Vi måste därför be er att inte skicka något orginellt kreativt material till oss, så som idéer for nya förbättrade produkter, marknadsföringskampanjer eller produktnamn, etc. All kommunikation eller material som du skickar till hemsidan via elektronisk mail eller på annat sätt kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-skyddat. Allt som du skickar eller postar kan användas av RBC elles dess närstående företag till vilken som helst funktion, inklusive men inte begränsat till, reproduktion, offentliggörande, översändning, publicering, programsändning och inlägg. Sedermera har RBC rättigheten att använda alla idéer, concept, tekniskt kunnande eller tekniker som hittas i samtlig kommunikation du skickar till hemsidan för vilka som helst funktioner, inklusive men inte begränsat, utveckling och marknadsföring av produkter med användning av denna information.

Din input är värdefull för oss
Var snäll och skicka dina förslag till oss.


1547 N. Knowles Avenue
Los Angeles, CA 90063 USA

tullfritt 833-836-5857
;